Objednávky na tel. čísle 739 002 073, nebo emailu: stehlikovajit@seznam.cz

Pracovní doba: pondělí - pátek dle telefonické domluvy.

Pracoviště FyzioSport nemá smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Terapie je možná pouze za přímou platbu.

Služba Cena
55min. terapie 550 Kč

Fyzioterapie má ohromné možnosti vstoupit a nadále ovlivňovat dění v pohybovém systému. Jeho bolestem je možné účelně předcházet, dále je řešit (jedná-li se o bolesti, které mají tzv. funkční charakter, stejně tak řadu potíží strukturálních) a poté předcházet dalším. Každá konzultace musí být zahájena vyšetřením pohybového aparátu, jinak není možné stanovit příčinu poruchy. Mnohdy je však velmi obtížné se základní příčiny dopátrat, zvláště v situacích, kdy mají bolesti chronický průběh a trvají i několik let. V terapii je nutný komplexní přístup, který zaručí obnovu správných svalových funkcí, regeneraci poškozených struktur, návrat k jakési rovnováze, kompenzaci náročné profese nebo sportu.

Ve své praxi pracuji výhradně se stabilizačně mobilizační technikou - tzv. SM systémem (jehož autorem je MUDr. R Smíšek), která umožní nejenom mně ale především vám přistupovat k pohybovému systému především aktivně. Řadu potíží jste schopni vyřešit sami, stačí se naučit poslouchat řeč svého těla a trochu jí porozumět. Bolest je informace. A ať se nám to líbí nebo ne, je to zpráva v podstatě pozitivní. Pokud místo zamyšlení se nad její příčinou sáhneme po analgetiku, protože je to nejrychlejší cesta se jí zbavit, zaděláváme si na bolesti mnohem závažnější. Přistupujme tedy k vlastnímu tělu trochu zodpovědněji, ušetříme si hromadu zbytečných starostí.

Terapii lze doplnit prvky z konceptu Jarmily Čápové (aktivní stabilizace lopatky, jakožto nutného předpokladu k plnému využití správných motorických stereotypů), MUDr. E. Raševa (posturomed, propriomed) nebo v neposlední řadě přiložením kineziologického tejpu.

Individuální terapii je možné doplnit anebo nahradit pravidelným cvičením ve skupině – na SportKM jsou pro vás připraveny programy cvičení na velkém míči nebo Bosu Core (pomalé formy cvičení na nestabilní ploše).